Gamta veikia be baterijų! Nemesk į aplinką, rūšiuok!

Senas baterijas ir galvaninius elementus surinksime ten, kur Jums patogu!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • įvykdyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;
 • tvarkyti apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių) apskaitą ir teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka;
 • Ūkio ministerijos nustatyta tvarka ženklinti tiekiamas rinkai baterijas ir akumuliatorius;
 • Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka per visuomenės informavimo kampanijas ir kitais būdais informuoti vartotojus apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, jų atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas;
 • nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas;
 • padengti visų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo kampanijų organizavimo ir vykdymo išlaidas.

 Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai visas šias išvardintas LR aplinkos tvarkymo įstatymo  prievoles gali vykdyti individualiai arba per asocijuotas organizacijas, tampant šių asociacijų nariais.

 Asociacija "EEPA" - elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų įsteigta organizacija. Pagrindinis organizacijos tikslas - vykdyti ES ir LR teisės aktuose numatytas savo narių atliekų tvarkymo prievoles. Nuo 2006 metų organizuojame elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymą, o nuo 2009 metų pabaigos - baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą.

Asociacios veikla:

 • organizuoja asociacijos narių elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemą;
 • atstovauja narių interesus valdžios institucijose, dalyvauja teisėkūroje;
 • registruoja asociacijos steigėjus ir narius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 • teikia atleikų tvarkymo ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 • laiduoja už asociacijos steigėjus ir narius, kad jų kasmetinės elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduotys bus įvykdytos;
 • nemokamai konsultuoja asociacijos steigėjus ir narius atliekų tvarkymo klausimais;
 • informuoja bei šviečia visuomenę elektros ir elektronikos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais.

 Kontaktai norintiems tapti asociacijos nariais:

 Asociacija „EEPA“

Laisvės pr. 123
LT-06118, Vilnius
Tel.: +370 5 272 99 85
Faks.: +370 5 272 99 85
bendras@epa.lt

 

Užsisakykite baterijų surinkimo dėžutę

Užpildykite anketą

Užsisakykite baterijų išvežimą

Užpildykite anketą